Spectroscopie

Presentatie over Spectroscopie

NMR

Powerpoint presentatie over NMR**

 

MS

De basis van massaspectrometrie (Engels)

Op de website van de American Society for Mass Spectrometry (ASMS) is er heel wat info te vinden, waaronder ook presentaties en video’s

Hoe zien de instrumenten er uit? Wat gebeurt waar? Op youtube zijn allerlei filmpjes te vinden, o.a. deze educatieve video over MS van de Royal Society of Chemistry

 

MS spectra en fragmentatie van Alcoholen, Ketonen, Alkylhalides en Ethers

 

Gecombineerde presentaties

Powerpoint presentatie over MS, IR en UV/Vis **

**presentatie Organic Chemistry, 6th ed., Bruice

Andere chemie presentaties

Zie ook bij oefeningen

Home