Chemie op het internet: interessante, nuttige, practische en andere informatie over Chemie

 

Chemie leren:

Presentaties, lessen, cursussen, staan hier bij elkaar

Chemie Oefeningen staan hier samen

Chemistry Libretexts:

Analytical, Biological, Environmental, Inorganic, Organic, Physical/Theoretical Chemistry!!

 

Databases

pKa and Bond Dissociation Energies

Spectral Database for Organic Compounds, SDBS

IR spectrum table (Sigma Aldrich)

 

Allerlei

Een index met allerhande Chemie links

Een webversie van de tabel van Mendeljev: Webelements, of in PDF

En zeer uitgebreide tabellen met eigenschappen van alle mogelijke isotopen

Online molecuulmodellen: The Virtual Model Kit (Molecula) ,  Chemsketch

Chemisch rekenwerk: Chemputer

Hoe ziet CO2 er uit?

 

SMILE

Chemie grappen, niet allemaal goed, soms met interessante achtergrondinfo

Humor1, Humor2, suggesties zijn welkom.

 

Home